Digital illustrasjon

Digital illustrasjon er akkurat det det høres ut som, illustrering av kunst digitalt. Man bruker altså en datamaskin til å produsere kunstverk. En annen definisjon man kan bruke er digitale kunstverk – en kunstner bruker et digitalt verktøy for å produsere et kunstverk. Mange webdesignere bruker kan også kalles for digitale illustratører, da de kreerer kunst med en datamaskin.

digital illustrasjon, outloudVerktøy

Mange digitale illustratører bruker et tegnebrett som er koblet opp mot datamaskinen, men det er også mange som bruker vanlige datamus til sine illustrasjoner. Men mange kunstnere foretrekker å bruke et nettbrett, siden dette gir en større frihet i den kunstneriske utfoldelsen. Da har man gjerne en form for penn som man bruker til å tegne med på brettet, tegningen blir lagt inn på datamaskinen i sanntid. Fordelen med å bruke et nettbrett og penn, er at man kan innstille trykkfølsomhet – som øker de ulike metodene man kan bruke for å tegne og illustrere. Bruker man dette verktøyet er opplevelsen man får når man kreerer kunsten nesten den samme som når man tegner eller maler for hånd, såkalt manuell kunst.

Programmer

Det mest brukte programmet er Adobe Creative Suite, et fellesprogram for alle de kreative programmene Adobe tilbyr (blant annet Photoshop, InDesign, Flash, Illustrator). Du kan si at det finnes to ulike programmer man kan bruke for å illustrere digitalt; raster- eller vektorprogram. Enkelt forklart er rasterprogram maleprogram, mens vektorprogram er tegneprogram. Mens kunsten i rasterprogram lagres som piksler i og faste rader, som igjen kan lagres i flere lag, for å kunne lett isolere og manipulere ulike lag og deler av bildet. Et slikt bilde kan inneholde informasjon om farger, lysstyrke og fargestyrke, som senere kan brukes til utviklingen av illustrasjonen. Vektorprogram lagrer informasjonen om illustrasjonen med matematiske formler, og lagres digitalt, hvor informasjon om former, linjer og fargefyll lagres. Man kan lage digitale illustrasjoner ved å bruke både vektor- og rasterprogram.

En kjent norsk digital illustratør er Heidi Asdahl, som blant annet har laget geologiske illustrasjoner for olje- og gassbransjen.adobe illustrator